Seminář : VYUŽITÍ ENERGIÍ KOSMU PRO ŘEŠENÍ VŠECH ŽIVOTNÍCH                                                                          SITUACÍ  

               Koná se v AVASA centrum, Křižíkova 308, 180 00 PRAHA 8-Karlín  dne 14.09.2021 v 18 hodin.
                   
                  

Seminář je zaměřený na práci s kosmickými energiemi.Představím vám sílu pozitivní myšlenky, která dokáže uzdravit, napravit vztahy mezi lidmi, opustit dosavadní způsob života, změnit zaměstnání, pokud nejste s prací spokojeni, tak pracovat na novém poslání a své vlastní cestě.                                                                                                                                                                                                Půlhodina je vyhrazena pro výklad karet a řešení životních situací.

Nutná rezervace místa předem, platba 290,-Kč se platí na místěNa světě neexistuje nic samostatně, ani věci, živočichové či lidé,buňky...V každé oblasti našeho života jsme všichni propojeni zvláštním poutem, jako například včely nebo mravenci , kteří tvoří společenství.Ano, narodili jsme se pro společenství.Naše lidská touha je spíše se sbližovat, než soupeřit. Ve skutečnosti v sobě máme zoufalou potřebu se stýkat - dříve to byly větší rodiny/děti, rodiče, prarodiče/, ještě před tím rody, tlupy..A daleko lépe to všecko dříve fungovalo.

Myšlenky

Poznejte, jak mimořádnou moc mohou mít myšlenky, pokud se spojí se sílou dalších lidí a jaké změny mohou způsobít? Co vysíláme do vesmíru, to se k nám zrcadlově vrací v zesílené formě. Tyto myšlenky nesoucí záměry účinkují.A jak to všeco funguje? Když se jednotlivci shromáždí, vytváří se jakýsi druh elektřiny.Už jen samotný akt shromažďování je vyjímečný  stimulant pomáhá i jiné, např.hudba, bubnování,apod...

K tomu přidáme různé pozitivní vize,které si představujeme. A co se bude dít s naším mozkem? Podle Maria Beauregarda jde o úplný důkaz, že člověk během mystických zážitků upadá do změněného stavu vědomí, pak se vypíná čelní  a temenní lalok. Propojí se pravá a levá hemisféra a dochází k osvícení.

                             Maketa lidí, počet 12

Napadlo mě udělat si maketu 12ti lidí - tolik měl Kristus učedníků.Pokud neseženeme 12 lidí, můžeme pracovat s maketou,lidé musí být minimálně 2.Mám to vyzkoušené. Maketa má vyrovnané ženské a mužské energie. Pracuje se s ní jako s živými lidmi. Jak se s maketou pracuje, vše předvedu. Můžeme také pracovat on line.

Vytvořte si webové stránky zdarma!