Seminář - 25.06.2020 bude v 18 hod.probíhat seminář léčivé Energie kosmu v Avasa centrum, Křižíkova 308/19, 18600 PRAHA 8-Karlín. Seminář je zaměřený na léčení energiemi.Představím Vám sílu pozitivní myšlenky,která dokáže uzdravit,napravit vztahy mezi lidmi,opustit dosavadní způsob života, zaměstnání ,pokud  nejste s prací spokojeni, tak pracovat na nové kariéře...Této síle říkám Energie kosmu...    

 

 Milí přátelé a kamarádi, vzhledem k situaci, která se nám momentálně děje a my se nemůžeme setkávat, připravuju setkání na dálku.                                               Zdraví všechny Dana Ambra                         

                  


Na světě neexistuje nic samostatně, ani věci, živočichové či lidé,buňky...V každé oblasti našeho života jsme všichni propojeni zvláštním poutem, jako například včely nebo mravenci , kteří tvoří společenství.Ano, narodili jsme se pro společenství.Naše lidská touha je spíše se sbližovat, než soupeřit. Ve skutečnosti v sobě máme zoufalou potřebu se stýkat - dříve to byly větší rodiny/děti, rodiče, prarodiče/, ještě před tím rody, tlupy..A daleko lépe to všecko dříve fungovalo.

Myšlenky

Poznejte, jak mimořádnou moc mohou mít myšlenky, pokud se spojí se sílou dalších lidí a jaké změny mohou způsobít? Co vysíláme do vesmíru, to se k nám zrcadlově vrací v zesílené formě. Tyto myšlenky nesoucí záměry účinkují.A jak to všeco funguje? Když se jednotlivci shromáždí, vytváří se jakýsi druh elektřiny.Už jen samotný akt shromažďování je vyjímečný  stimulant pomáhá i jiné, např.hudba, bubnování,apod...

K tomu přidáme různé pozitivní vize,které si představujeme. A co se bude dít s naším mozkem? Podle Maria Beauregarda jde o úplný důkaz, že člověk během mystických zážitků upadá do změněného stavu vědomí, pak se vypíná čelní  a temenní lalok. Propojí se pravá a levá hemisféra a dochází k osvícení.

                             Maketa lidí, počet 12

Napadlo mě udělat si maketu 12ti lidí - tolik měl Kristus učedníků.Pokud neseženeme 12 lidí, můžeme pracovat s maketou,lidé musí být minimálně 2.Mám to vyzkoušené. Maketa má vyrovnané ženské a mužské energie. Pracuje se s ní jako s živými lidmi. Jak se s maketou pracuje, vše předvedu.