Lidstvo je uspořádáno skupinově.

04.09.2020

Cítíme se  jako  doma  v malých hloučcích, v nichž jsme součástí  celku.   Potřeba překonat hranice sebe samého jako jednotlivce a spojit se se skupinou je pro lidské bytosti tak prvotní a nezbytná,  že zůstává  klíčovým činitelem toho, zda  budeme zdraví, nebo onemocníme.Ba dokonce zda budeme žít, či zemřeme.                               Ano, sounáležitost je pro nás tak moc důležitá...

Vytvořte si webové stránky zdarma!