SHAMBALLA 

Co je to Shamballa? Je to propracovaný léčebný energetický systém, který léčí nejrůznější příčiny nemocí. Osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání.Uvolňuje karmické zátěže, rozpouští karmu, napravuje kódy DNA.

Shamballa 1024 pracuje na vysoce vibrujících frekvencích 5D - páté dimenze, léčí téměř všechny nemoce, které se ve 3D považují za nevyléčitelné, jako jsou: alergie, rakovina, AIDS, otrava těžkými kovy, různé závislosti, regenerace poškozených orgánů, apod.... 


                                                                                     ZASVĚCENÍ

Zasvěcení do Shambally může v našem životě nastartovat a urychlit proces změn, které mohou silně zasáhnout do našeho života. Vše se urychluje a čistí. Z našeho života tak odchází všechno, co není potřeba.Léčit můžeme sami sebe, ostatní lidi, a zvířata. Je důležité mít čistý úmysl.Při zasvěcení se léčivé symboly přenáší z aury mistra do aury žáka, vše je řízeno vyšším Já a duchovními bytostmi.

Čistí se celý energetický systém, vztahy, život, postoje. Při zasvěcení dochází k harmonizaci čaker, meridiánů a jemnohmotných těl.


                                                      ZASVĚCOVAT lze i na dálku /a jak to probíhá?

Při zasvěcení buď rovně sedíte, či ležíte. Oči máte zavřené, ruce dlaněmi nahoru a přijímáte skrz ně energii. Zapalte si svíčku, můžete si také pustit meditační hudbu. V průběhu zasvěcení můžete mít různé pocity, mravenčení , teplo, chlad,různé vize, můžete cítit energii anebo také nemusíte cítit nic.

To je individuální. U každého to je jinak.Délka zasvěcení trvá 30 - 40 minut. Je dobré se před zasvěcením zklidnit, je dobré si říci:  " Přijímám zasvěcení ideálním způsobem" .Vytvořte si webové stránky zdarma!